Termeni şi condiţii House Of Chess Luxury Villa


Termeni și condiții generale contractuale unități de cazare (CGC)

1.    Dispoziții generale

Termenii și condițiile generale contractuale hoteliere determină cadrul contractual în care Roman Andrea Gabriela, CNP 2790428301996, număr de telefon: +40751 942 220, e-mail: rezervari@houseofchessvilla.ro, site-ul web: http://houseofchessvilla.ro în continuare sub numele de “Site”, “Site-ul”, “Website”, “Furnizor”, “Furnizorul” în calitate de furnizor de servicii de cazare încheie contractul cu Clienţii săi.

2. Părțile contractante

2.1. Beneficiarii serviciilor asigurate de Furnizorul de servicii sunt Clienţii. Clientul poate lansa o comandă referitoare la servicii în mod direct Furnizorului, prin acceptarea condiţiilor Clientul devenind parte contractantă. Furnizorul și Clientul devin părți contractante, dacă condițiile sunt întrunite, denumite în continuare “Părți”.

2.2. Dacă comanda pentru serviciile este făcută Furnizorului de servicii de către un terț (denumit în continuare Intermediar) la solicitarea Clientului, condițiile de colaborare sunt reglementate prin acordul dintre Furnizorul de servicii și Intermediar. În acest caz, Furnizorul de servicii nu este obligat să verifice dacă terțul reprezintă Clientul în mod legal.

3. Modul și condițiile de utilizare a serviciului

3.1. La  cererea verbală ori scrisă a Clientului, Furnizorul de servicii trimite întotdeauna o ofertă scrisă. Dacă oferta nu se concretizează în comandă fermă în termen de 48 ore de la trimitere, obligația Furnizorului de a păstra valabilitatea ofertei încetează la expirarea acestui termen.

3.2. Contractul se încheie numai prin confirmarea scrisă a rezervării făcute de Client, trimisă de Furnizorul de servicii și prin urmare se califică drept Contract încheiat în scris.

3.3. O rezervare, un acord, o modificare sau confirmarea acesteia verbală de către Furnizorul de servicii are, de asemenea, valoare contractuală.

3.4. Contractul de utilizare a serviciului de cazare este pe o perioadă determinată.

3.5. Dacă clientul părăsește camera definitiv înainte de expirarea perioadei specificate, Furnizorul de servicii are dreptul la contravaloarea integrală a serviciului prevăzut în contract. În această situaţie Furnizorul de servicii are posibiltatea de a valorifica către alţi clienţi camera eliberată înainte de expirarea termenului.

3.6. Prelungirea termenului convenit al serviciului de cazare inițiat de către Client este posibil doar cu consimțământul prealabil al Furnizorului de servicii. În acest caz, Furnizorul de servicii poate solicita plata contravalorii serviciului prestat în termenul convenit iniţial.

3.7. Pentru a beneficia de serviciile de cazare Clienţii se obligă să își prezinte identitatea în conformitate cu reglementările legale, înainte de a ocupa camera. În lipsa realizării check-in, serviciile furnizoruui nu vor fi accesabile.

4. Data de intrare și ieșire din hotel / /check-in; check-out/

4.1. Clientul va beneficia de serviciile furnizorului, respectiv va avea dreptul de a i se pune la dispoziţie spaţiul de cazare începând cu ora 13.00 a zilei stabilite pentru check in, conform rezervării.

4.2. Cu excepția cazului în care Clientul a semnalat în prealabil preluarea la oră târzie a facilităţii rezervate, în cazul în care clientul nu realizează check in-ul până la ora 24.00 în ziua convenită, Furnizorul de servicii are dreptul să declare reziliat contractul, pentru motive de no-show (lipsa apariţiei în timp al clientului).

4.3. În cazul în care rezervarea s-a realizat cu plata unui avans, în cazul unei întârzieri la check in, camera(ele) va(vor) fi rezervate până cel târziu la ora 24:00 a zilei de începere a rezervării.

4.4. Facilităţile de cazare vor fi eliberate până la ora 11.00 din ziua stabilită pentru check out. Vor fi accesibile în continuare spaţiile deschise publicului, accesul la serviciile şi în spaţiile rezervate clienţilor cazaţi vor fi restricţionate.

4.5. În funcție de gradul de ocupare a hotelului, sosirile mai devreme decât ora stabilită și plecările întârziate sunt disponibile contra cost. Această opţiune se va semnala în timp util prestatorului de servicii, cu minim o zi înainte de sosire/plecare.

5. Prelungirea rezervării

5.1. Pentru prelungirea accesului la serviciile rezervate clienţilor cazaţi se va solicita şi obţine consimțământul prealabil al Furnizorului de servicii.

5.2. În cazul în care Clientul nu părăsește facilitateta de cazare până la ora 11.30 în ziua indicată ca zi de plecare și Furnizorul de servicii nu și-a exprimat acordul în prealabil cu privire la prelungirea șederii, Furnizorul de servicii îşi rezervă dreptul de a factura penalităţi egale cu prețul camerei pentru o zi de şedere, cu încetarea concomitentă a calităţii de Furnizor de servicii faţă de clientul penalizat.

6. Prețuri

6.1. Prețurile de listă actuale ale facilităţilor oferite de furnizor, sunt afișate la recepția hotelului. Listele de prețuri pentru alte servicii oferite sunt accesibile în departamentele respective.

6.2. Furnizorul de servicii poate modifica prețurile afișate fără notificare prealabilă (de exemplu: pachete promoționale sau alte reduceri). În cazul unor rezervări confirmate Furnizorul de servicii nu mai poate modifica acest preț.

Furnizorul de servicii oferă garanţia celui mai bun preţ afişat. Condiția de bază pentru validarea garanției este ca Oaspetele să aibă o rezervare valabilă confirmată pe www.houseofchessvilla.ro. Prețul mai mic este valabil în aceleași condiții ca și în cazul rezervării confirmate la locatie. Aceste condiții includ următoarele:
– Valabil pentru aceeasi unitata de cazare
– Datele de sosire și plecare din rezervare conincid
– Numărul de persoane și vârsta acestora sunt identice
– Tipul și numărul de camere rezervate sunt aceleași
– Nu există nici o diferență între cantitatea și conținutul altor servicii comandate
Garanția prețurilor nu se aplică următoarelor tipuri de preț:
– Prețurile disponibile pe platforme care nu sunt publice (sistem club, corporativ …)
– Prețurile disponibile pe site-urile de licitație
– Când folosiți puncte de loialitate primite de la parteneri

6.3. Informațiile legate de preţurile practicate de furnizor sunt disponibile la recepția hotelului, putând fi accesate anterior check in-ului.

6.4. În oferta de preț Furnizorul de servicii menționează cota taxelor pe valoare adăugată aplicabile (TVA), valabilă la momentul ofertării, reglementat prin lege. Tarifele afişate includ TVA în cotele stabilite de lege, și nu includ taxa turistică, ceea ce trebuie plătit la fața locului. Furnizorul de servicii transferă sarcinile suplimentare fiscale (TVA) datorate în urma modificării Legii fiscale în vigoare părții contractante, notificând clientul asupra acestor modificări.

7. Oferte, reduceri

7.1. Ofertele și reducerile actuale sunt afișate pe pagina web a hotelului. Reducerile afișate se referă întotdeauna la rezervările individuale.

7.2. Reducerile afișate nu se cumulează cu alte reduceri.

7.3. În cazul rezervării produselor Furnizorului de servicii supuse unor condiții speciale, în cazul rezervărilor de grup, termenii și condițiile se vor stabili în contract individual.

8. Condiții de anulare

8.1. Dacă nu se specifică altfel în oferta hotelului, condițiile de anulare și modificare a rezervării sunt următoarele:
– anularea cu mai putin de 4 zile înainte de ziua sosirii confirmate se obligă la plata 100% a unei nopți de cazare

8.2. Dacă Clientul şi-a confirmat rezervarea utilizării serviciilor de cazare cu plata integrală și nu apare în ziua fixată pentru sosire, Furnizorul de servicii va folosi suma integrală plătită prevăzută în contract cu titlu de penalități, reprezentand o noapte de cazare in cazul platii cu cardul. În acest caz, camera rămâne rezervată părții contractante până la ora 24:00 din ziua sosirii, după care obligația Furnizorului de servicii încetează.

8.3. Dacă clientul nu şi-a asigurat rezervarea de cazare prin plată în avans şi nu a oferit o garanție prin intermediul cardului bancar sau în orice alt mod inclus în contract, obligația Furnizorului de servicii încetează după ora locală 15:00 din ziua planificată a sosirii.

9. Refuzul executării contractului, încetarea obligației de furnizare a serviciilor

9.1. Furnizorul de servicii are dreptul să rezilieze contractul de servicii de cazare cu efect imediat, refuzând astfel să furnizeze serviciile dacă:

– Clientul nu utilizează camera sau facilitatea conform destinaţiei acestora în concordanţă cu regulamentele de utilizare interne;
– Clientul nu părăsește camera până la ora 11.30 în ziua indicată ca zi de plecare și Furnizorul de servicii nu și-a exprimat acordul în prealabil cu privire la prelungirea șederii.
– Clientul se comportă într-un mod criticabil sau chiar inacceptabil, este nepoliticos cu angajații hotelului, periclitează ordinea și siguranța, se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, se manifestă într-un mod amenințător, abuziv sau are alt comportament inacceptabil;
– Clientul suferă de o boală infecțioasă;
– Partea contractantă nu își îndeplinește obligația de a efectua plata așa cum este prevăzut în contract până la data specificată;

9.2. Dacă Contractul dintre părți nu se execută din motive de „forță majoră”, Contractul va înceta.

10. Modalități de plată, garanții

10.1. Prețul serviciilor comandate se achitată prin transfer bancar direct catre Furnizor, în felul următor: avans 20% în momentul rezervării, iar restul de 80% se achită la 14 zile înaintea sosirii în următorul cont bancar

Nume Titular: ROMAN ANDREA-GABRIELLA 

Principal RO38BTRLRONCRT0148110601

Moneda: RON

SWIFT: BTRLRO22

Banca Transilvania

10.2. În cazul transferului bancar – cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Furnizorul de servicii – Clientul este obligat să transfere valoarea avansului pentru serviciile comandate în contul bancar al hotelului în momentul confirmării rezervării, prin creditarea sumei în contul bancar al hotelului şi printr-o confirmare emisă de banca trasă (banca clientului) cu privire la efectuarea transferului ordonat de Client.

10.3. În cazul în care suma avansului nu intră in contul Furnizorului în 3 zile lucrătoare de la efectuarea rezervării, aceasta va fi anulată.

10.4. Acceptând Termenii și condițiile generale, Clientul recunoaște și acceptă că Furnizorul de servicii emite o factură electronică cu sumele reprezentând preţul de tarif comandat sau ale oricăror servicii comandate de client de la Furnizorul de servicii care va fi transmisă prin e-mail, sau predată pe suport de hârtie la recepţia facilităţii.
La emiterea facturii, Furnizorul de servicii va utiliza datele furnizate în timpul rezervării online, iar în cazul rezervării prin e-mail sau fax sau telefon, Furnizorul de servicii va folosi datele furnizate de persoana care face rezervarea.
Datele furnizate (numele, adresa, codul de identificare fiscală, dacă este necesar) vor fi incluse în secțiunea „Cumpărător” de pe factură. În termen de 1 zi de la rezervare, Clientul poate solicita o modificare a datelor furnizate, după care modificarea nu mai este posibilă.
Furnizorul de servicii emite factura finală pe baza datelor furnizate la momentul rezervării.
Pentru fiecare rezervare poate fi emisă o singură factură. Rezervările nu pot fi fracţionate în scopuri de facturare. În cazul în care este nevoie de facturi separate pentru rezervări colective, se va proceda la rezervări separate pentru fiecare element supus facturării. Totodată modificările ulterioare ale rezervărilor (cum ar fi achiziția de servicii suplimentare) vor fi facturate separat.
După părăsirea unitatii de cazare  Furnizorul de servicii va trimite o factură electronică pentru fiecare rezervare făcută la adresa de e-mail furnizată la momentul rezervării. Factura electronică va fi trimisă de la adresa Furnizorului de servicii la adresa de e-mail furnizată la rezervare.
Dacă observați erori în legătură cu factura, pentru a remedia problema Clientul sau persoana / compania menționată la secțiunea Cumpărător de pe factură va solicita acest lucru prin email sau prin corespondenţă trimisă la următoarea adresă de email: rezervari@houseofchessvilla.ro

Furnizorul va depune diligenţe în scopul clarifiării aspectelor notificate şi în scopul remedierii – dacă se impune – a facturii în termen propus de 15 zile de la notificare.
Factura electronică emisă de Furnizorul de servicii este un fișier PDF atașat la e-mailul trimis persoanei / companiei specificate în rezervare. În conformitate cu legislația română aplicabilă (potrivit alin. 29 art. 319 din Codul fiscal actualizat), companiile au dreptul să emită facturile în format electronic. (Format PDF compatibil cu Adobe Reader versiune 8 sau mai noua.)

11. Garanția cazării

11.1. Dacă facilitatea de cazare aparţinând Furnizorului de servicii nu este în măsură să furnizeze serviciile incluse în Contract din propria culpă (de exemplu, este plin sau datorită sistării temporare de funcționare etc.), Furnizorul de servicii este obligat să returneze suma achitată anterior.

12. Drepturile Clientului

12.1. Prin încheierea contractului de servicii de cazare, Clientul dobândește dreptul la utilizarea spațiilor de cazare alocate, precum și la utilizarea normală a facilităților anexe furnizate Clienţilor în mod obișnuit, fără condiții speciale și la servirea în timpul programului de lucru.

12.2. Clientul poate formula reclamaţii legate de serviciile Furnizorului pe durata șederii în facilitate. Furnizorul de servicii se obligă să gestioneze reclamațiile transmise (sau înregistrate prin notă de constatare) în scris cu confirmare de primire. Furnizorul de servicii gestionează fiecare reclamație individual. Clientul poate înregistra reclamație în scris direct la facilitatea de cazare, sau la următoarea adresă Email: rezervari@houseofchessvilla.ro

13. Obligațiile Clientului

13.1. Plata avansului şi a tarifului convenit: până la termenul specificat în confirmare sau la terminarea contractului de servicii de cazare.
13.2. Înainte de punerea în funcțiune a aparatelor electrice aduse de către Clienţi, care se includ în categoria aparatelor uzuale ale turiștilor, trebuie solicitat în prealabil acordul Furnizorului de servicii.

13.3. Autovehiculele Clienţilor pot fi parcate gratuit în perimetrul parcării deschisă (neacoperite). Furnizorul de servicii nu își asumă răspunderea pentru pagubele suferite de vehiculele parcate în parcare și obiectele lăsate în acestea (inclusiv dar fără a se limita la: spargerea autovehiculului și furtul oricărui obiect din acesta; furtul autovehiculului; daune provocate de fenomene naturale). Unitatea de cazare nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele de valoare lăsate în camere.
În parcare sunt aplicabile regulile generale de circulație.

13.4. Deşeurile menajere sau de alt gen rezultate în timpul şederii vor fi puse în coșurile de gunoi din camere sau din complex. Nu este permisă scoaterea sau mutarea mobilierului sau a bunurilor din cameră sau clădire.

13.5. Oaspeții hotelului pot folosi dotările și echipamentele din zona complexului numai pe propriul risc, respectând în mod obligatoriu instrucțiunile de utilizare / folosire afișate.

13.6. În caz de incendiu, se va anunţa de îndată serviciul de recepţie a facilităţii de cazare.

13.7. Oaspeții care împart camerele, facilitățile, echipamentele și obiectele de folos comun ale unitatii de cazare au răspundere solidară pentru daune cauzate ca urmare a utilizării necorespunzătoare/dăunătoare.

13.8. Clientul se va asigura de supravegherea permanentă a copiilor cu vârsta sub 14 ani, de care răspunde.

13.9. Clientul trebuie să notifice imediat daunele suferite la hotel și să furnizeze hotelului toate informațiile necesare pentru a clarifica circumstanțele acestora sau pentru a întocmi un proces-verbal / procedură la poliție.

14. Animalele de companie nu sunt permise în spațiile hotelului.

15. Drepturile Furnizorului de servicii

În cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligația de a plăti tariful pentru serviciile utilizate sau comandate în contract dar neutilizate fără renunţare conformă , Furnizorul are dreptul de a se folosi de garanţiile aferente rezervării, urmînd ca acestea să fie decontate direct din aceste surse.

16. Obligațiile Furnizorului de servicii

16.1. Furnizarea serviciilor de cazare și alte servicii comandate în baza contractului în conformitate cu reglementările și standardele aplicabile.

16.2. Examinarea reclamației scrise formulate de client și luarea măsurilor necesare pentru remedierea problemei, înregistrarea acestora în scris.

17. Securitatea gestionării datelor (GDPR)

17.1. Utilizatorul este responsabil pentru autenticitatea datelor cu caracter personal furnizate.

17.2. Furnizorul de servicii protejează datele în special împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii, precum și distrugerii accidentale.

17.3. Furnizorul de servicii împreună cu operatorii de server asigură securitatea datelor.

17.4. Doar angajații operatorului de date pot accesa datele personale furnizate de Utilizator. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate de către operatorul de date către terți, altele decât cele indicate.

17.5. Furnizorul de servicii dezvăluie date cu caracter personal către terți, numai cu acordul prealabil și expres al persoanei în cauză.

17.6. Utilizatorul ia la cunoștință că Furnizorul de servicii este obligat să elibereze date cu caracter personal autorității solicitante pe baza autorizației legale, dacă condițiile legale pentru acest lucru sunt îndeplinite. Utilizatorul nu poate contesta la instanță furnizarea de date conform legii prin hotărâri ale autorității sau a instanței.

17.7. Furnizorul de servicii afișează în detaliu informațiile cu privire la gestionarea datelor la fața locului și pe site-ul său.

18. Răspunderea Furnizorului de servicii privind daunele

Furnizorul de servicii răspunde pentru orice pagubă suferită ca urmare a pierderii, daunelor sau distrugerii bunurilor oaspeților, cu condiția ca acestea să fie predate unui angajat al Furnizorului de servicii pe care l-a considerat autorizat să preia bunurile sale.

19. Confidențialitate

În îndeplinirea obligației sale în temeiul Contractului, Furnizorul de servicii este obligat să acționeze în conformitate cu dispozițiile Legii privind protecția datelor cu caracter personal și dezvăluirea datelor de interes public.

20. Forță majoră

20.1. Aceea cauză sau circumstanță (de exemplu, război, incendiu, inundație, fenomene meteorologice extreme, întreruperea electricității, grevă) care depășește controlul unuia dintre părți (forță majoră) va exonera oricare dintre părți de la îndeplinirea obligațiilor care îi revin în baza contractului până la terminarea situației de forță majoră.

21. Locul executării și legea aplicabilă, instanță competentă

21.1. Locul executării este locația în care se află unitatea de cazare.

21.1. Toate litigiile care decurg din contractul de servicii de cazare, cu privire la Furnizorul de servicii, vor fi soluționate la instanța locală.

21.2. Relația juridică dintre Furnizorul de servicii și Oaspete este reglementată de prevederile legislației române.

22. Datele vizitatorilor paginii web

22.1. Furnizorul de servicii nu înregistrează adresa IP a utilizatorului sau alte date cu caracter personal cu ocazia navigării pe pagina sa web. Căutarea pe site se poate desfășura gratuit și anonim. Furnizorul de servicii folosește navigările anonime online doar în scopuri statistice, pentru a-și optimiza prezența în mediul virtual, pentru a crește securitatea sistemului, datele înregistrate nu conțin date personale de nici un fel, în cazul acordării consimțământului pentru cookie-uri.

22.2. Furnizorul de servicii gestionează toate datele și faptele referitoare la Utilizatori în mod confidențial și le folosește exclusiv pentru efectuarea propriilor cercetări și statistici.

22.3. Furnizorul de servicii nu își asumă responsabilitate pentru paginile web anterioare care au fost deja șterse, dar au fost arhivate cu ajutorul motoarelor de căutare. Ștergerea acestora trebuie efectuată de operatorul motorului de căutare.

23. Declarație de protecție a datelor

23.1. În cursul activităților sale Furnizorul de servicii acordă atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal. Întotdeauna va gestiona datele personale care i-au fost furnizate în conformitate cu legislația în vigoare, va asigura securitatea acestora, va lua măsurile tehnice și organizatorice și va stabili regulile procedurale necesare pentru a respecta legislația relevantă.
În cadrul activității sale Furnizorul de servicii folosește datele utilizatorilor exclusiv în scopul încheierii contractelor, facturării și în scopuri proprii de publicitate în conformitate cu legea privind protecția datelor.

Prin încheierea contractului de servicii de cazare, sunteți de acord că ați citit și ați înțeles termenii și condițiile de mai sus și sunteți de acord cu cele incluse. Conditiile pot fi modificate pe parcurs.

Valabil până la revocare. Ultima actualizare: 18.05.2024